PROGRAM

Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

PRIORITETNA OS

Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnih i prirodnih baština

NOSITELJ PROJEKTA

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

RAZDOBLJE PROJEKTA

15.08.2020. – 31.12.2022.

PRORAČUN PROJEKTA

710.946,94 €

IZNOS EU SUFINANCIRANJA

604.304,89 €

PARTNERI


Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA (HR)

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko – neretvanske županije – Kanton (BA)

Općina Tivat (ME)

Zadarska županija (HR)

Svaki je partner odgovoran za određeni radni paket uzimajući u obzir njihovu profesionalnu izvrsnost. Sve su odgovornosti jednako podijeljene među partnerima.

 

KRATAK OPIS PROJEKTA

Tradicionalna hrana je tisućama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihovih kulturnih baština. Hrana i kultura su od posebne važnosti na ovom području gdje su tradicija, kulturna baština, gastronomija i ugostiteljstvo neraskidivo isprepleteni. Lokalna kuhinja i lokalni proizvodi mogu pokrenuti inovacije i promociju u konačnici osiguranja razvoja na regionalnoj i globalnoj razini. Iznad svega, mogu još poboljšati turističku ponudu.

CILJEVI

Glavni cilj projekta “CUHaCHA” je ojačati i očuvati identitet zajedničkih kulinarskih baština programskog područja i pridonijeti razvoju turizma.

Ovaj će se cilj postići s dva specifična cilja:

1) uspostavljanje prekogranične suradnje kako bi se turistička ponuda ojačala i učinila raznovrsnijom

2) bolje upravljanje i promocija kulinarske baštine kao dijela turističke ponude

REZULTATI

Kako se postižu specifični ciljevi projekta, razvit će se 4 rezultata:

1) Zajedničke staze kulinarske baštine za jačanje i diverzifikaciju turističkih ponuda

2) Monografija kulinarske baštine

3) Obuka pruža uslugu usluge kako bi se osiguralo bolje upravljanje kulinarskim baštinom

4) Uređenje tradicionalnih kuhinja za promicanje kulinarskih baština ovog područja

CILJNE SKUPINE

Glavne ciljne skupine koje će imati koristi od provedbe projekta bit će šira javnost, javna tijela, pružatelji usluga i drugi dionici na području turizma, razvoja i gospodarstva na programskom području. Unatoč potencijalima kulinarskih baština programskog područja, nije bilo transnacionalnih projekata koji su se povezali s turističkim ponudom. Ovaj projekt će prekograničnom suradnjom postići širi cilj i stvoriti jedinstvenu zajedničku strukturu kulinarskih baština, istovremeno pružajući turističku ponudu svim tri partnerske zemlje.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.
Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.