PROGRAM

Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

OS PRIORITETA

Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine

COORDINATOR

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

PROJEKTNI PERIOD

15.08.2020. – 31.12.2022.

BUDŽET PROJEKTA

710.946,94 €

IZNOS SUFINANSIRANJA EU

604.304,89 €

PARTNERI

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA (HR)

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije – Kanton (BA)

Opština Tivat (ME)

Zadarska županija (HR)

Svaki partner je odgovoran za određeni radni paket uzimajući u obzir njegovu profesionalnu izvrsnost. Sve odgovornosti se ravnopravno dijele između partnera.

KRATAK OPIS PROJEKTA

Tradicionalna hrana je hiljadama godina igrala važnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihovog kulturnog nasljeđa. Hrana i kultura od posebnog su značaja na ovom području gdje su tradicija, kulturna baština, gastronomija i ugostiteljstvo neraskidivo isprepleteni. Lokalna kuhinja i lokalni proizvodi mogu pokrenuti inovacije i promociju, u konačnici osiguravajući razvoj na regionalnom i globalnom nivou. Iznad svega, još uvijek mogu unaprijediti turističku ponudu.

CILJEVI

Osnovni cilj projekta “CUHaCHA” je jačanje i očuvanje identiteta zajedničkog kulinarskog nasljeđa programskog područja i doprinos razvoju turizma.

Ovaj cilj će se postići sa dva specifična cilja:

1) uspostavljanje prekogranične saradnje u cilju jačanja i raznovrsnije turističke ponude

2) bolje upravljanje i promocija kulinarskog nasljeđa kao dijela turističke ponude

REZULTATI

Kako se ostvare specifični ciljevi projekta, razvijat će se 4 rezultata:

1) Zajedničke staze kulinarskog naslijeđa za jačanje i diversifikaciju turističke ponude

2) Monografija kulinarske baštine

3) Obuka pruža uslugu kako bi se osiguralo bolje upravljanje kulinarskim naslijeđem

4) Uređenje tradicionalnih kuhinja za promociju kulinarske baštine ovog kraja

CILJNE GRUPE

Glavne ciljne grupe koje će imati koristi od implementacije projekta biće šira javnost, javna tijela, pružaoci usluga i drugi dionici u oblasti turizma, razvoja i privrede u programskom području. Unatoč potencijalu kulinarskog nasljeđa programskog područja, nije bilo transnacionalnih projekata vezanih za turističku ponudu. Kroz prekograničnu saradnju, ovim projektom će se postići širi cilj i stvoriti jedinstvena zajednička struktura kulinarskog nasljeđa, uz pružanje turističke ponude sve tri partnerske zemlje.

Projekat je sufinansiran sredstvima ERDF i IPA II fondova Evropske unije.
Ova publikacija je nastala uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije te se ni na koji način ne može smatrati da odražava stavove Europske unije.