Dostupno Istraživanje kulinarske baštine u tri partnerske regije

19.05.2022 agrrazd (0) Comments

U sklopu projekta CUHaCHA provedeno je opsežno istraživanje kulinarske baštine Zadarske županije, Hercegovačko neretvanske županije / kantona i Bokokotorskog zaljeva.

Projektni partneri priveli su kraju ovu aktivnost koja će poslužiti kao osnova za provedbu budućih aktivnosti u projektu:

  • Izrada monografije kulinarske baštine
  • Staze kulinarske baštine

Tijekom istraživanja projektni partneri (Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko – Neretvanske županije – Kantona i Općina Tivat) prikupili su recepte i načine pripreme tradicionalne hrane. Također su naišli i neke zanimljive činjenice o lokalnim kuhinjama.

Detaljnije možete pogledati u Istraživanju.

Istraživanje kulinarske baštine.pdf