Prvi sastanak partnera CUHaCHA projekta – “Unapređenje održivog razvoja turizma ThugH Culinary HeritAge”

30.12.2020 agrrazd (0) Comments

Projekat CUHaCHA – “Unapređenje održivog razvoja turizma kroz kulinarsku baštinu” započeo je u avgustu. Prvi sastanak partnera održan je u novembru, kada su dogovoreni prvi projekti i planovi aktivnosti. Sastanak je organizirala Zadarska županija.