PARTNERI

Agrra-150-150
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA)
Ministarstvo-logo-80
Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanskog kantona
Općina Tivat
Zadarska županija

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

www.interreg-hr-ba-me.eu

Kontakt

cuhacha.project@gmail.com